Pracownia Projektowa Ekosystem Kraków powstała w latach 90 i wywodzi się z tzw. ”Krakowskiej Szkoły Technologicznej”.

Zajmujemy się wykonywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych:

- sieci kanalizacyjnych

- sieci wodociągowych

oraz obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych takich jak:

- stacje uzdatniania wody,

- oczyszczalnie ścieków.

 

Specjalizujemy się w projektowaniu oczyszczalni ścieków o różnej wielkości i różnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych (oczyszczalnie z osadem czynnym w układzie przepływowych i o działaniu cyklicznym typu SBR, złoża biologiczne zraszane, zanurzone napowietrzane a także systemy membranowe i oczyszczalnie naturalne).

Wykonujemy dokumentacje rozruchowe i eksploatacyjne oraz prowadzimy rozruchy oczyszczalni ścieków.

Wykonujemy również ekspertyzy i opinie oraz opracowania koncepcyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, w tym:

  • Koncepcje programowo-przestrzenne kanalizacji i oczyszczalni ścieków

  • Programy funkcjonalno-użytkowe

  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  • Operaty wodnoprawne

  • Oceny pracy obiektów technologicznych

Posiadamy nowoczesny sprzęt i programy do projektowania oraz doświadczonych specjalistów we wszystkich branżach techniczno-budowlanych.